Metody płatności

Przelew bankowy - Najczęściej wybierana forma płatności przez naszych klientów. Numer konta bankowego do wpłaty zostaje przesłany po złożeniu zamówienia.
Tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia.
Wpłaty na ogół są księgowane w ciągu 24h. W celu szybszego odnotowania wpłaty, można przesłać na otrzymane mailowo potwierdzenia zamówienia, potwierdzenie dokonania przelewu (plik PDF do pobrania w każdym banku po zrealizowaniu wpłaty). Pozwoli to na szybsze przejście zamówienia w stan realizacji.

Pobranie - Przy tej formie płatności, należność za zamówienie regulowana jest przy jego odbiorze. Ten sposób transakcji możliwy jest dla zleceń których wartość nie przekracza odpowiednio:
- 300zł brutto - dla nowych klientów
- 1000zł brutto - dla stałych klientów (dokonujących kolejnego zamówienia w ciągu 12 miesięcy)
W przypadku gdy suma zamówienia jest wyższa od podanych, należy wybrać płatność przelewem bankowym.
Do zamówień z formą płatności za pobraniem doliczana jest opłata w wysokości 15zł brutto.

FAKTURY

Standardowo Faktury do zamówień doręczane są razem z przesyłką jednak na życzenie klienta może ona zostać przesłana na e-mail (e-faktura w PDF) lub pocztą jako faktura zbiorcza (wysyłana ostatniego dnia miesiąca). O sposobie doręczenia faktury należy poinformować na drukon@merallgroup.pl przed przejściem zamówienia w stan realizacji.
Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia faktury Pro-forma.

ODROCZONY TERMIN PŁATNOŚCI

Szkoły, Uczelnie, Urzędy oraz jednostki Administracji Publicznej mogą skorzystać z odroczonego terminu płatności. Aby móc skorzystać z tej formy płatności wyżej wymienione podmioty prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających status na adres drukon@merallgroup.pl
Odroczony termin płatności pozwala na regulowanie należności za złożone zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych.

Top